Asociación y Cooperación para el Desarrollo Social - Siglo XXI

Avda. Diagonal, 375- 5º – 08008 – Barcelona – Tel. 0034 934150755 – Fax 0034 934150755

Activitats/Serveis

Benvinguts

Al llarg de l’any presentem conferències, exposicions fotogràfiques i reportatges, sobre els diferents treballs i projectes d’interès per a la sensibilització i participació de tot-hom.
—————————————————————–

Serveis

SISTEMA AVANÇAT DE FORMACIÓ, GESTIÓ I CONTROL DIARI DELS TREBALLS I LA SEVA POSIBLE CORRECCIÓ.

L’Associació disposa d’un Suport informàtic i d’edició en els païsson on treballa, connectat amb el servi inforàtic de la nostra oficina a Barcelona. i és a traves d’aquest suport informàtic que nosaltres podem tenir i donar informació visual directa i diària de totes les activitats o projectes que s’estan desenrotllant bé a Senegal o a Malí.

Aquest suport informàtic, fa que nosaltres no tinguem grans despeses econòmiques i tots els diners recollits és pugin enviar totalment al país on s’ajuda, no ens fa falta enviar a cap cooperant per seguir les obres, ja que ho fem directament a través d’Internent i de les persones que hem format a Senegal o Malí, i cada dia, gràcies a aquest mitjans, com hem dit, podem estar al corrent de com van les coses, controlar tots el projectes, pressupostos de proveïdors, factures, etc., controlar el dia a dia de les obres, parlar contínuament per Internet amb els nostres col·laboradors i poder modificar o ampliar el projecte o corregir els defectes.

És també a través d’aquest suport informàtic que els nostres patrocinadors, poden veure i comprovar on van els diners per ells lliurats i, fer si cal, totes les preguntes sobre els treballs que s’estan realitzen i veure el desenvolupament del projecte. També les persones que han escolaritzat nens, poden posar-se en contacte amb ells.

De tots els projectes, per la nostra Associació realitzats, disposem de vídeos basats en el recopilament i seguiment dels treballs realitzats, traduïts (o en fase de traducció) de la llengua original al català i/o castellà.

Els llocs on és desarrollaren i les dades es veuen en «AGENDA»

Posted 11 years, 6 months ago at 12:01 pm.

Add a comment