Asociación y Cooperación para el Desarrollo Social - Siglo XXI

Avda. Diagonal, 375- 5º – 08008 – Barcelona – Tel. 0034 934150755 – Fax 0034 934150755

Projectes

Projectes

PROJECTE D’AJUDA ALS MALALTS DE LEPRA I A LES SEVES FAMILIES DEL POBLAT DE TEUBY (SENEGAL)
El dia 28.01.2007, «Dia Mundial contra la Lepra», un grup de l’ONG de Barcelona «Asociación y Cooperación para el Desarollo Social» – ACDS, acompanyats de l’Inspector del Departament d’Acció Social de l’Ajuntament de Ziguinchor, Sr. Djiba, i del periodista Younous Diedhiou de Dakar, varen arnar a visitar el poblat de Teuby per fer un petit lliurament d’aliments, medicines i roba per als nens del poblat.

Varen ser rebuts pel Cap de la vila de Teuby i per tot el poble que tot donant les …

PROJECTE D’ESCOLARITZACIO CURS 2007/2008
SINTESI DEL PROJECTE

A.- EXPOSICIO DELS MOTIUS PELS QUALS ES PRESENTA EL PROJECTE

Senegal i Malí son dos països de l’Africa subsahariana, on la majoria dels seus pobles estan molt distants de les grans ciutats, les comunicacions son difícils ja que les carreteres estan en molt mal estat i moltes famílies no tenen diners per pagar l’escolarització dels seus fills. Es aquí on la nostra Associació ajuda a trobar persones que vulguin ajudar als nens, pagant els seus …

Posted 11 years, 6 months ago at 12:35 pm.

Add a comment