La Rampinya – Sallent – EN MEMORIA AL MAS ROCAUS – ACUEDUCTO DELS ENAMORATS – EL MAL PAS – LA TORRE DEL ROCA – Acueducto de Conangle – Minas de Vilafruns – Riera de Conangle – Les Malloles – Acueducto de la Vinya d’en Martí – El Molí – Zona de Huertos – Modulo Hidrométric – Fuente de Sant Roc – Acueducto de Santa Maria – bosque de ribera – Resclosa dels Manresans – Mare de Déu del Castell – Castillo de Balsareny – Font dels Enamorats – Santa Maria de Balsareny – Ayuntamiento – Caseta del Gener – La Fondina – Mesa de piedrea – Sant Antoni

Sallent – Sant Esteve – Sant Sebastia – Cementerio Sallent – Casa Arau – Torre del Gas – Mina Potasas del Llobregat – Fábrica de Cal Sala – Castell de Sallent – F.abrica Vella – Fabrica Tirra – Pont Vell – Casa Torres Amat – Pont Nou – La Rampinya – Acueducto del Vilar – El Cogulló poblado iberico – Acueducto Mas de les Coves – Mas de les Coves – SAnta MAgdalena de Bell lloc – Roure Gros de la Sequia – La Sala de Sant Ponç